حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هاوکینگ در محضر خدا

گروه مولفان | جان کارسون لنکس| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 90

9,500 تومــان

ویتگنشتاین

گروه مولفان | ا. سی گریلینگ| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 197

10,000 تومــان

نظریه ی همه چیز

گروه مولفان | استیون هاوکینگ| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 128

6,000 تومــان

نظریه کوانتوم

گروه مولفان | ج. سی پولکینگ هورن| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 154

8,000 تومــان

ماجراهای فلسفه

گروه مولفان | ویلیام جیمز دورانت| جان لیتل| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 280

31,500 تومــان

درآمدی بر فلسفه علم

گروه مولفان | سمیر آکاشا| ابوالفضل حقیری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 212

10,000 تومــان

دعوت به فلسفه

گروه مولفان | ویلیام جیمز دورانت| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 190

8,500 تومــان

اینشتین و نسبیت

گروه مولفان | ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 90

2,000 تومــان

سیاه چاله ها

گروه مولفان | دان ناردو| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 119

2,500 تومــان

هاوکینگ و سیاه چاله ها

گروه مولفان | ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 70

2,000 تومــان

درآمدی بر افلاطون

گروه مولفان | جولیا اناس| ابوالفضل حقیری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 128

2,500 تومــان

فلسفه علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم

گروه مولفان | استوارت شانکر| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: None

36,000 تومــان