حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاه چاله ها

گروه مولفان | کاترین ام. بلاندل| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 118

12,500 تومــان

مکانیک کوانتومی به شما آسیب نمی رساند

گروه مولفان | مارکوس چاون| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 244

18,000 تومــان

معرفت

گروه مولفان | جنیفر ناگل| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 152

14,500 تومــان

صبحانه با سقراط

گروه مولفان | رابرت رولند اسمیت| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 217

32,500 تومــان

هاوکینگ در محضر خدا

گروه مولفان | جان کارسون لنکس| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 90

9,500 تومــان

مغز

گروه مولفان | مایکل اوشی| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 192

9,000 تومــان

نظریه ی همه چیز

گروه مولفان | استیون هاوکینگ| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 128

9,500 تومــان

ویتگنشتاین

گروه مولفان | ا. سی گریلینگ| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 197

10,000 تومــان

نظریه کوانتوم

گروه مولفان | ج. سی پولکینگ هورن| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 154

8,000 تومــان

درآمدی بر فلسفه علم

گروه مولفان | سمیر آکاشا| ابوالفضل حقیری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 212

10,000 تومــان

ماجراهای فلسفه

گروه مولفان | ویلیام جیمز دورانت| جان لیتل| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 280

31,500 تومــان

دعوت به فلسفه

گروه مولفان | ویلیام جیمز دورانت| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 190

8,500 تومــان