حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

عمل آوری بتن

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 195

20,000 تومــان

بن بست ها در من

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی
ناشر: نصیرا
تعداد صفحات: 58

5,000 تومــان

مهندسی راه آهن

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی| حسن تاجیک قشقایی
ناشر: جاودانه
تعداد صفحات: 240

13,000 تومــان

روسازی بتنی راه ها

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی| بابک فخیم| سعید محمد
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 346

17,000 تومــان

کتاب جامع روسازی های بتنی

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی| بابک حسین زاده فخیم| علیرضا آقاسلطان
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 355

25,000 تومــان

ریکان

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی
ناشر: حبله رود
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

  • 1