حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تئوری حسابداری 2 به سبک 504

گروه مولفان | ابوالفضل باباجانی| حیدر محمدزاده سالطه| حمیده دانشور
ناشر: یانار
تعداد صفحات: 152

7,000 تومــان

تئوری حسابداری 2 شباهنگ به سبک 504

گروه مولفان | ابوالفضل باباجانی| حمیده دانشور| رضا شباهنگ
ناشر: یانار
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

504 سوال حسابداری مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | ابوالفضل باباجانی| حمیده دانشور
ناشر: پیوند معاصر
تعداد صفحات: 228

10,000 تومــان

504 سئوال فلسفه حسابرسی

گروه مولفان | ابوالفضل باباجانی| حمیده دانشور
ناشر: یانار
تعداد صفحات: 168

8,000 تومــان

504 سوال تئوری حسابرسی

گروه مولفان | حیدر محمدزاده سالطه| ابوالفضل باباجانی| حمیده دانشور
ناشر: یانار
تعداد صفحات: 284

10,000 تومــان

504 سوال حسابداری مدیریت 131

گروه مولفان | ابوالفضل باباجانی| حمیده دانشور
ناشر: پیوند معاصر
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

  • 1