حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

حل تمرین های شبکه های کامپیوتری

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 96

2,000 تومــان

طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| آلبرت وودهال| ابوالفضل طرقی حقیقت
ناشر: همای دانش
تعداد صفحات: 726

20,000 تومــان

اصول سیستم های کامپیوتری

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| مهران گرمه ای| رضا اکبرزاده| غلامحسین رستمی
ناشر: آرتا بابا
تعداد صفحات: 898

18,800 تومــان

شبکه های کامپیوتری -جلد 1

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| قدرت سپیدنام| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 568

27,000 تومــان

شبکه های کامپیوتری

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| حسین پدرام| فرحناز پورفرد
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 868

40,000 تومــان

شبکه های کامپیوتری -جلد 2

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| احسان ملکیان| علی رضا زارع پور
ناشر: نص
تعداد صفحات: 416

19,000 تومــان

شبکه های کامپیوتری -جلد 2

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| قدرت سپیدنام| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 420

12,000 تومــان

اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| مارتن وان استین| ابوالفضل طرقی حقیقت
ناشر: پارس رسانه
تعداد صفحات: 669

25,000 تومــان

  • 1