حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

به امید دیدار در آن دنیا

گروه مولفان | پیر لومتر| مهستی بحرینی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 500

36,000تومــان

تیاتر وجود ندارد

گروه مولفان | ژاک نیشه| مهستی بحرینی
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 68

6,000تومــان

تاریخچه رمان پلیسی

گروه مولفان | فریدون هویدا| مهستی بحرینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 252

18,500 تومــان

سوء تفاهم در مسکو

گروه مولفان | سیمون دو بووار| مهستی بحرینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 136

9,500 تومــان

مائده های زمینی و مائده های تازه

گروه مولفان | آندره پل گیوم ژید| مهستی بحرینی| مصطفی ملکیان
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 276

22,000 تومــان

عصیانگر

گروه مولفان | آلبر کامو| مهستی بحرینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 404

24,000 تومــان

هستی و نیستی

گروه مولفان | ژان پل سارتر| مهستی بحرینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 856

65,000 تومــان

دستور زبان فارسی معاصر

گروه مولفان | ژیلبر لازار| مهستی بحرینی| هرمز میلانیان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 334

16,000تومــان

از کتاب رهایی نداریم

گروه مولفان | ژان-کلود کاریر| اومبرتو اکو| ژان-فیلیپ دو تونا| مهستی بحرینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 308

18,000 تومــان

عارف جان سوخته

گروه مولفان | نهال تجدد| مهستی بحرینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 398

24,000 تومــان

اعترافات

گروه مولفان | ژان ژاک روسو| مهستی بحرینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 845

17,000 تومــان

اسطوره سیزیف

گروه مولفان | آلبر کامو| مهستی بحرینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 175

12,000 تومــان