حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سیاست جهانی

گروه مولفان | اندرو هیوود| عبدالرحمن عالم
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 704

45,000 تومــان

مفاهیم کلیدی در علم سیاست

گروه مولفان | اندرو هیوود| حسن سعید کلاهی خیابانی| عباس کاردان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 329

19,000 تومــان

درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی

گروه مولفان | اندرو هیوود| محمد رفیعی مهرآبادی
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 602

23,000 تومــان

مقدمه نظریه سیاسی

گروه مولفان | اندرو هیوود| عبدالرحمن عالم
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

سیاست

گروه مولفان | اندرو هیوود| عبدالرحمن عالم
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 666

32,000تومــان

کلید واژه ها در سیاست و حقوق عمومی

گروه مولفان | اندرو هیوود| اردشیر امیرارجمند| باسم موالی زاده
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 352

6,000 تومــان

  • 1