حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

گروه مولفان | امیرهوشنگ رمضانی
ناشر: هستان
تعداد صفحات: 350

6,300 تومــان

فیزیک پایه

گروه مولفان | امیرهوشنگ رمضانی| حسین میقانی| حمید خوارزمی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 284

18,000 تومــان

خلاصه درس و حل مسایل فیزیک پایه مکانیک

گروه مولفان | امیرهوشنگ رمضانی| حمید خوارزمی| میترا مهدوی| امیرهوشنگ رمضانی| حسین میقانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 176

4,000 تومــان

خلاصه درس و حل مسایل فیزیک پایه مکانیک

گروه مولفان | امیرهوشنگ رمضانی| حمید خوارزمی| میترا مهدوی| امیرهوشنگ رمضانی| حسین میقانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 176

4,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | امیرهوشنگ رمضانی| حسین میقانی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 273

25,000 تومــان

فیزیک دانشگاهی

گروه مولفان | فردریک بوشه| یوجین هکت| امیرهوشنگ رمضانی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 432

22,500 تومــان

  • 1