حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رباعیات خیام

گروه مولفان | عمر بن ابراهیم خیام| محمود فرشچیان| حسین الهی قمشه ای| امیر احمد فلسفی| امیرهوشنگ آقامیری
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا
تعداد صفحات: 176

45,000 تومــان

گلستان سعدی

گروه مولفان | مصلح بن عبدالله سعدی| محمود فرشچیان| امیرهوشنگ آقامیری| حسین الهی قمشه ای
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا
تعداد صفحات: None

75,000 تومــان

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

گروه مولفان | عبدالله بن محمد انصاری| کورش حسنی| امیرهوشنگ آقامیری| علیرضا آقامیری
ناشر: آوردگاه هنر و اندیشه
تعداد صفحات: 136

35,000 تومــان

قرآن کریم

گروه مولفان | احمد نیریزی| طاهره صفارزاده| امیرهوشنگ آقامیری
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا
تعداد صفحات: 1440

120,000 تومــان

رباعیات خیام

گروه مولفان | عمر بن ابراهیم خیام| محمود فرشچیان| حسین الهی قمشه ای| امیر احمد فلسفی| امیرهوشنگ آقامیری
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا
تعداد صفحات: 148

25,000تومــان

دیوان حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| محمد قزوینی| قاسم غنی| حسین جعفری تبار| علیرضا آقامیری| حسین محرمی| امیرهوشنگ آقامیری| آرتورجان آربری
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا
تعداد صفحات: 612

30,000تومــان

رباعیات خیام

گروه مولفان | عمر بن ابراهیم خیام| محمود فرشچیان| حسین الهی قمشه ای| امیر احمد فلسفی| امیرهوشنگ آقامیری
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا
تعداد صفحات: 176

75,000تومــان

قرآن کریم

گروه مولفان | احمد نیریزی| امیرهوشنگ آقامیری
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا
تعداد صفحات: 0

1,400,000 تومــان

غزلیات سعدی

گروه مولفان | مصلح بن عبدالله سعدی| محمد علی فروغی| علیرضا آقامیری| امیرهوشنگ آقامیری| کاوه اخوین
ناشر: آوردگاه هنر و اندیشه
تعداد صفحات: 0

60,000 تومــان

آرایه ها و نقوش ختایی در هنر تذهیب و طراحی فرش

گروه مولفان | امیرهوشنگ آقامیری| سونیا رضاپور
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 244

18,000 تومــان

آموزش و کاربرد حاشیه در تذهیب

گروه مولفان | امیرهوشنگ آقامیری| آنا احمدی| سونیا رضاپور| سیدمحمود افتخاری
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 104

12,500 تومــان

دیوان حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| امیر احمد فلسفی| علیقلی محمودی بختیاری| ماناواز الکساندریان| فریدریش روکرت| مرجان سوهانکی| علیرضا آقامیری| امیرهوشنگ آقامیری
ناشر: فرهنگسرای میردشتی
تعداد صفحات: 0

150,000 تومــان