حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نقد عقل فرهنگی

گروه مولفان | امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 268

25,000 تومــان

نخستین عشق

گروه مولفان | ماکسیم گورکی| امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 76

8,000تومــان

هستی و آگاهی و چند نوشته دیگر

گروه مولفان | امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 125

9,000 تومــان

و مابقی همه سکوت بود

گروه مولفان | امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 56

6,500تومــان

اروس و تمدن

گروه مولفان | هربرت مارکوزه| داگلاس کلنر| امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 335

28,000تومــان

سیاست زیباشناسی

گروه مولفان | ژاک رانسیر| امیرهوشنگ افتخاری راد| بابک داورپناه
ناشر: زاوش
تعداد صفحات: 173

9,000 تومــان

چگونه مارکس بخوانیم

گروه مولفان | پیتر آزبرن| امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 160

30,000 تومــان

تروریسم و زندگی روزمره

گروه مولفان | هانری لوفور| امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 165

35,000 تومــان

ترور و تفکر

گروه مولفان | امیرهوشنگ افتخاری راد| نادر فتوره چی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 135

12,000تومــان

پایان مدرنیته

گروه مولفان | هانری لوفور| صبا سعادت نیاکی| امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: رشد آموزش
تعداد صفحات: 72

3,000 تومــان

سیاست و زیباشناسی در نظریه هربرت مارکوزه

گروه مولفان | امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: رشد آموزش
تعداد صفحات: 72

2,400 تومــان

در ایستگاه زمستان

گروه مولفان | یوگنی آلکساندروویچ یفتوشنکو| امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 136

5,000تومــان