حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رهبران نوین

گروه مولفان | دانیل گلمن| ریچارد بویاتزیس| آنی مکی| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 344

23,900تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 352

22,900تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت -مجموعه 7 جلدی

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 472

29,800تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: None

29,800 تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: None

29,800 تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: None

29,800 تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: None

29,800 تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: None

29,800 تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: None

29,800 تومــان

شیوه های رهبری برای نسل جدید

گروه مولفان | جی الیوت| ویلیام ال سایمون| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 299

17,900تومــان

  • 1