حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پیوندهای ایرانی و اسلامی اسطوره پارزیفال

گروه مولفان | جلال ستاری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 168

16,500 تومــان

زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران

گروه مولفان | جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 150

14,500 تومــان

سازمان پرورش افکار و هنرستان هنرپیشگی

گروه مولفان | جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 130

14,800 تومــان

سیمای زن در فرهنگ ایران

گروه مولفان | جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 298

19,800 تومــان

رمزاندیشی و هنر قدسی

گروه مولفان | جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 127

16,500 تومــان

رمزپردازی آتش

گروه مولفان | ژان پیر بایار| جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 296

25,500 تومــان

جهان اسطوره شناسی -جلد 10

گروه مولفان | جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 138

12,800 تومــان

اسطوره در جهان امروز

گروه مولفان | جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 234

29,500 تومــان

اسطوره ای نو

گروه مولفان | کارل گوستاو یونگ| جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 258

15,500 تومــان

رمزهای زنده جان

گروه مولفان | مونیک دو بوکور| جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 138

17,500 تومــان

جامعه شناسی تئاتر

گروه مولفان | ژان دووینیو| جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 536

53,500 تومــان

گفت و گو با جلال ستاری

گروه مولفان | جلال ستاری| ناصر فکوهی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 466

47,500 تومــان