حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتاب جامع مدیریت کیفیت

گروه مولفان | مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 272

24,000تومــان

گمرک الکترونیک و کارآفرینی

گروه مولفان | علیرضا مقدسی| سجاد اعتمادیان| مسعود کرباسیان
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 204

15,000 تومــان

دفاع از جهانی شدن

گروه مولفان | جاگدیش ان. بهاگواتی| مسعود کرباسیان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 400

23,000 تومــان

تعالی سازمانی

گروه مولفان | مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 280

22,000تومــان

نگاهی نو به جهانی شدن

گروه مولفان | جوزف ای استیگلیتز| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 415

20,000تومــان

نظریه پردازان بزرگ جهانی شدن

گروه مولفان | اندرو جونز| مسعود کرباسیان| هامایاک آوادیس یانس
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 296

26,000تومــان

جامعه شناسی جهانی شدن

گروه مولفان | ساسکیا ساسن| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 254

6,000تومــان

مدیریت کیفیت از بازبینی محصول تا تعالی سازمانی

گروه مولفان | مسعود کرباسیان
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 272

4,500تومــان

نظریه های جهانی شدن

گروه مولفان | دیوید هلد| آنتونی مک گرو| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 381

29,000 تومــان

تجارت منصفانه برای همه

گروه مولفان | جوزف ای استیگلیتز| اندرو هنری جرج چارلتون| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 372

6,800تومــان

صحنه ی نمایش بعدی جهانی چالش ها و فرصت ها در دنیای بدون مرز

گروه مولفان | کنیچی اومای| مسعود کرباسیان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 360

6,000 تومــان

نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن

گروه مولفان | جان آرت شولت| مسعود کرباسیان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 444

7,500 تومــان