حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روش های پژوهش اجتماعی -جلد 2

گروه مولفان | لارنس نیومن| ابوالحسن فقیهی| عسل آغاز
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 576

26,000 تومــان

سازماندهی

گروه مولفان | هنری مینتزبرگ| ابوالحسن فقیهی| حسین وزیری سابقی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 413

22,000 تومــان

روش های پژوهش اجتماعی -جلد 1

گروه مولفان | لارنس نیومن| ابوالحسن فقیهی| عسل آغاز
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 504

25,000 تومــان

رهبری خدمتگزار

گروه مولفان | محمد شیخ زاده| حسن عابدی جعفری| محمد سعید تسلیمی| ابوالحسن فقیهی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

9,100 تومــان

رهبری خدمتگزار -جلد 2

گروه مولفان | محمد شیخ زاده| حسن عابدی جعفری| محمد سعید تسلیمی| ابوالحسن فقیهی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

10,700 تومــان

بوروکراسی و توسعه در ایران

گروه مولفان | ابوالحسن فقیهی| حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 312

6,500 تومــان

بالندگی سازمان

گروه مولفان | ابوالحسن فقیهی| مجتبی رجب بیگی
ناشر: روناس
تعداد صفحات: 156

3,000 تومــان

  • 1