حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

یادگیری تیمی

گروه مولفان | امیرحسین محمد داودی| فائزه حجتی| نادرقلی قورچیان
ناشر: روان شناسی و هنر
تعداد صفحات: 258

15,000تومــان

آمار توصیفی در علوم رفتاری

گروه مولفان | امیرحسین محمد داودی
ناشر: روان شناسی و هنر
تعداد صفحات: 220

20,000 تومــان

  • 1