حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

من بهشت را دیده ام

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| زهرا زواریان
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 379

35,000تومــان

ایزدان آب و آبزیان اساطیری

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

پرنده های اساطیری در هنرهای بودایی و هندویی

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 108

12,000 تومــان

مار در هنرهای بودایی و هندویی

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 80

5,000 تومــان

مبانی سنتی هنر و زندگی

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| آناندا کنتیش کوماراسوامی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 414

22,000 تومــان

فلسفه هنر مسیحی و شرقی

گروه مولفان | آناندا کنتیش کوماراسوامی| امیرحسین ذکرگو
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

  • 1