حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کمک های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب

گروه مولفان | رونالد پی. ففر| امیرحسین براتی| محمد یادگاری پور| امین کلانی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 184

17,500تومــان

توانبخشی ورزشی پس از جراحی های ارتوپدیک زانو

گروه مولفان | رابرت سی. منسک| داریوش سودی| کیوان یوسف پور| امیرحسین براتی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 164

17,500تومــان

مبانی تمرینات قدرتی و آماده سازی

گروه مولفان | نیکلاس ا. راتمس| امیرحسین براتی| مهدی عباس زادگان| توحید همت زاده بدولی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 288

25,000تومــان

آسیب های ورزشی

گروه مولفان | گرت جونز| اد ویلسون| امیرحسین براتی
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 264

39,900 تومــان

کشش تسهیل شده با کمک و بدون کمک کشش PNF با طراحی آسان

گروه مولفان | رابرت مک آتی| جف چارلند| امیرحسین براتی| امیر اشراقی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 216

3,200 تومــان

  • 1