حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تهوع

گروه مولفان | ژان پل سارتر| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 310

22,500تومــان

درباره ویرایش و ترجمه

گروه مولفان | امیرجلال الدین اعلم
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 62

4,000 تومــان

ماجرای نیمروز

گروه مولفان | کارل فورمن| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 128

19,500 تومــان

بیگانه

گروه مولفان | آلبر کامو| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 144

9,500 تومــان

قصر

گروه مولفان | فرانتس کافکا| اریش هلر| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 442

22,500 تومــان

ایران به روایتی دیگر

گروه مولفان | محمد مهران یوسف زاده| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: کتابسرا
تعداد صفحات: 155

55,000 تومــان

محاکمه

گروه مولفان | فرانتس کافکا| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 342

28,000تومــان

نقشمایه های ایرانی

گروه مولفان | مسعود تذهیبی| فریده شهبازی| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 103

4,500 تومــان

انگیزه آفرینندگی در سیر تاریخ هنرها

گروه مولفان | دنیس ج اسپور| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 646

75,000 تومــان

مجموعه داستانها

گروه مولفان | فرانتس کافکا| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 547

17,500 تومــان

برگزیده آثار نقاشی عطاءالله ذی نوری

گروه مولفان | عطا الله ذینوری| سید حسین احمدی| امیرجلال الدین اعلم| محمد احصائی
ناشر: نگار
تعداد صفحات: 96

30,000 تومــان

تاریخ جهان لاروس

گروه مولفان | مارسل دونان| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: سروش
تعداد صفحات: None

44,000 تومــان