حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 680

8,750 تومــان

طراحی سازه های آبی برای سدها

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 491

15,000 تومــان

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 680

36,000 تومــان

نظریه خمیری خاک و الگوسازی

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 624

32,000 تومــان

راهنمای جوشکاری خطوط لوله

گروه مولفان | امیر ساعدی داریان| مسعود ضیایی| امیرالدین صدرنژاد
ناشر: نظری
تعداد صفحات: 112

7,000 تومــان

مهندسی پی

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 602

15,000 تومــان

  • 1