حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مهندسی پی

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 602

15,000 تومــان

آبراهه های با پوشش فولادی در سدها

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 680

36,000 تومــان

مبانی روش اجزاء محدود در دینامیک سازه ها

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 696

11,000 تومــان

سدهای خاکی و تحلیل عددی آن

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 700

11,000 تومــان

نظریه خمیری خاک و الگوسازی

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 624

32,000 تومــان

طراحی سازه های آبی برای سدها

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 491

15,000 تومــان

طراحی سازه های آبی برای سدها

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

راهنمای جوشکاری خطوط لوله

گروه مولفان | امیر ساعدی داریان| مسعود ضیایی| امیرالدین صدرنژاد
ناشر: نظری
تعداد صفحات: 112

7,000 تومــان

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 680

8,750 تومــان

تحلیل سازه های خاکی و بتنی به روش نقاط محدود

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 299

5,750 تومــان

  • 1