حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ریاضی برای علوم زیستی

گروه مولفان | ادوارد باچلت| محمود بهار
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: None

42,000 تومــان

مبانی فیزیک هالیدی -جلد 1

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنک| جیرل واکر| نعمت الله گلستانیان| محمود بهار
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 663

45,000 تومــان

مبانی فیزیک هالیدی -جلد 1

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنک| جیرل واکر| نعمت الله گلستانیان| محمود بهار
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 662

45,000 تومــان

مبانی فیزیک هالیدی -جلد 2

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر| نعمت الله گلستانیان| محمود بهار
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 385

27,000 تومــان

مبانی فیزیک هالیدی -جلد 3

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر| نعمت الله گلستانیان| محمود بهار
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 683

42,000 تومــان

حل مسائل الکترومغناطیس مهندسی

گروه مولفان | محمود بهار| ویلیام هارت هیت| جان آر. باک
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 296

15,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 3

گروه مولفان | دیوید هالیدی| رابرت رسنک| جیرل واکر| نعمت الله گلستانیان| محمود بهار
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 418

42,000 تومــان

حل کامل مسائل مبانی فیزیک -جلد 3

گروه مولفان | محمود بهار| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: None

27,000 تومــان

حل کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی -جلد 1

گروه مولفان | محمود بهار| دیوید هالیدی| جیرل واکر
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 506

34,000 تومــان

حل کامل مسائل مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | محمود بهار| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 286

16,000 تومــان

فیزیک ستاره ها

گروه مولفان | آنتونی سی فیلیپس| محمود بهار| حسین گل نبی
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 332

5,000 تومــان

الکترومغناطیس مهندسی

گروه مولفان | ویلیام هارت هیت| جان ا باک| محمود بهار
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 664

60,000 تومــان