حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کلیدواژه آزمون عمران نظارت

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 168

12,000 تومــان

ماشین آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی| مسعود صادقی کمجانی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 216

11,000 تومــان

کلیدواژه آزمون معماری نظارت

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 168

15,000 تومــان

کلید واژه آزمون معماری اجرا

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 184

14,000 تومــان

کلیدواژه آزمون عمران اجرا

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

رفع ابهامات و شرح روان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 2800

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 184

10,000 تومــان

کلیدواژه توصیفی آزمون عمران محاسبات

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 288

18,000 تومــان

کلیدواژه توصیفی آزمون عمران اجرا

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

کلیدواژه توصیفی آزمون عمران نظارت

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 304

18,000 تومــان

کلیدواژه توصیفی آزمون معماری نظارت

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 312

19,000 تومــان

کلید واژه توصیفی آزمون معماری اجرا

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 272

17,000 تومــان

گودبرداری و سازه های نگهبان

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی| حامد علیزاده برزی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان