حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سخنوری و سخنرانی موفق

گروه مولفان | امیر نجف زاده
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

مدیریت زنجیره تامین

گروه مولفان | امیر نجف زاده
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

مدیریت و رفتار سازمانی

گروه مولفان | امیر نجف زاده
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

14,500 تومــان

مدیریت و رفتار سازمانی

گروه مولفان | امیر نجف زاده
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

روش تحقیق کاربردی

گروه مولفان | امیر نجف زاده
ناشر: آرنا
تعداد صفحات: 205

7,500 تومــان

  • 1