حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت استراتژیک پروژه

گروه مولفان | محمود گلابچی| امیر فرجی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 686

28,000 تومــان

نظریه های نوین در مدیریت پروژه

گروه مولفان | محمود گلابچی| امیر فرجی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 600

20,000 تومــان

روش طرح و ساخت

گروه مولفان | سیدنی ام لوی| محمود گلابچی| امیر فرجی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 357

18,000تومــان

مدیریت پروژه های صنعتی

گروه مولفان | محمود گلابچی| امیر فرجی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 610

15,000تومــان

مجموعه سوالات چهارگزینه ای مدیریت پروژه و ساخت

گروه مولفان | امیر فرجی| قاسم امیدوار
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان

گروه مولفان | رابرت دبلیو دورسی| محمود گلابچی| امیر فرجی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 417

12,000 تومــان

مجموعه سوالات چهارگزینه ای مدیریت پروژه و ساخت -جلد 2

گروه مولفان | امیر فرجی| قاسم امیدوار
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: None

3,500 تومــان

  • 1