حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رهایی بخشی یا سلطه

گروه مولفان | محمد علی محمدی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 144

15,000 تومــان

مقدمه ای بر یادگیری ماشین با کاربردهایی مبتنی R

گروه مولفان | محمود فتحی| محمد علی محمدی
ناشر: کانون نشر علوم
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

عربی عمومی

گروه مولفان | سید محسن حسینی ماهینی| محمد علی محمدی| مهدی اسماعیل خان
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 296

28,000 تومــان

عربی 3

گروه مولفان | سید محسن حسینی ماهینی| سید مهدی اسماعیل خان| محمد علی محمدی
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 176

13,000 تومــان

ترجمه، تعریب و مفهوم

گروه مولفان | سید محسن حسینی ماهینی| محمد علی محمدی| بهناز حسن زاده
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 180

10,000 تومــان

عربی 3 سال سوم دبیرستان

گروه مولفان | سید محسن حسینی ماهینی| سید مهدی اسماعیل خان| محمد علی محمدی
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 248

19,000 تومــان

عربی -جلد 1

گروه مولفان | سید محسن ماهینی| محمد علی محمدی| سید مهدی اسماعیل خان
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

عربی 2

گروه مولفان | سید محسن حسینی ماهینی| سید مهدی اسماعیل خان| محمد علی محمدی| حسام ملامحمدی
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 356

23,000 تومــان

عربی انسانی

گروه مولفان | سید محسن حسینی ماهینی| سید مهدی اسماعیل خان| محمد علی محمدی
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 384

20,000 تومــان

عربی سفید

گروه مولفان | سید محسن حسینی ماهینی| سید مهدی اسماعیل خان| محمد علی محمدی
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 496

27,500 تومــان

هویت شهروندی در ایران

گروه مولفان | محمد علی محمدی| ملیحه شیانی
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
تعداد صفحات: 212

9,500 تومــان

کمین واژه ها

گروه مولفان | محمد علی محمدی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 384

5,500 تومــان