حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول عمومی خدمات مهندسی

گروه مولفان | امیر سرمدنهری| سید محسن کاردان
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: None

3,500 تومــان

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

گروه مولفان | امیر سرمدنهری| سید محسن کاردان
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: None

3,500تومــان

مرجع کامل شناخت مصالح ساختمانی

گروه مولفان | امیر سرمدنهری| سید محسن کاردان
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 550

25,000 تومــان

کتاب جامع عمران

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

جزئیات اجرایی ساختمان

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 448

16,000تومــان

پروژه های هتل

گروه مولفان | امیر سرمدنهری| سید محسن کاردان| محمدرضا رستمی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 600

35,000 تومــان

معماری جهان باستان

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: 464

14,000 تومــان

پروژه های مسکونی

گروه مولفان | امیر سرمدنهری| سید محسن کاردان
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 868

25,000 تومــان

کتاب جامع مدیریت پروژه و ساخت

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 660

21,000 تومــان

راهنمای جامع قالب بندی و آرماتوربندی

گروه مولفان | امیر سرمدنهری| سید محسن کاردان
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 299

15,000 تومــان

مرجع دیتیلهای ساختمانی

گروه مولفان | امیر سرمدنهری| سید محسن کاردان
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 460

23,000 تومــان

زمین شناسی مهندسی

گروه مولفان | حمید تقی زاده| امیر سرمدنهری
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: 254

6,000تومــان