حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بنیادهای جامعه شناسی

گروه مولفان | امیر آشفته تهرانی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 456

18,000 تومــان

جامعه شناسی کار و پیشه

گروه مولفان | امیر آشفته تهرانی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 278

6,000 تومــان

جامعه شناسی جهانی شدن

گروه مولفان | امیر آشفته تهرانی
ناشر: دانژه
تعداد صفحات: 448

15,000تومــان

جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی و برنامه ریزی نیروی انسانی

گروه مولفان | امیر آشفته تهرانی
ناشر: پرشکوه
تعداد صفحات: 594

5,000 تومــان

  • 1