حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پژوهش عملیاتی

گروه مولفان | امیر ایمن پور| امین زارع
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 576

32,000 تومــان

مبانی احتمال

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

آمار مهندسی

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 504

20,000 تومــان

تحقیق در عملیات (1)

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 608

24,000 تومــان

کتاب جامع مبانی احتمال

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 608

24,000 تومــان

تحقیق در عملیات 1

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 464

16,000 تومــان

مبانی احتمال -جلد 2

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

آمار مهندسی

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مبانی احتمال

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: None

9,800 تومــان

تحقیق در عملیات 1

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 540

13,500 تومــان

تحقیق در عملیات 2

گروه مولفان | امیر ایمن پور| سروش حاجی ابولی
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 336

11,500 تومــان

آمار و احتمالات

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: None

16,500 تومــان