حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تحقیق در عملیات

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 688

14,800 تومــان

تحقیق در عملیات 2

گروه مولفان | امیر ایمن پور| سروش حاجی ابولی
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 336

11,500 تومــان

تحقیق در عملیات 1

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 464

16,000 تومــان

کتاب جامع مبانی احتمال

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 608

24,000 تومــان

تحقیق در عملیات (1)

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 608

24,000 تومــان

آمار مهندسی

گروه مولفان | امیر ایمن پور
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 504

20,000 تومــان

  • 1