حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دینامیک

گروه مولفان | جان مریام| ال. گلن کریگ| ابراهیم واحدیان| علی کلانتری
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 495

35,000 تومــان

مکانیک برداری برای مهندسان -جلد 1

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| ابراهیم واحدیان
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 400

18,000 تومــان

استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| ابراهیم واحدیان
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 368

29,000 تومــان

راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان -جلد 2

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| الیوت آر آیزنبرگ| جورج اچ استاب| ابراهیم واحدیان
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 498

20,000 تومــان

مقاومت مصالح

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| ابراهیم واحدیان
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 0

20,000 تومــان

راهنمای مقاومت مصالح

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| جان تی دولف| ابراهیم واحدیان
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 0

15,000 تومــان

ماشین های راه سازی و مواد برای ساخت راه

گروه مولفان | نانالی| ابراهیم واحدیان
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

مقاومت مصالح

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| جان تی دولف| ابراهیم واحدیان
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 0

18,000 تومــان

مکانیک برداری برای مهندسان -جلد 2

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| ابراهیم واحدیان
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 500

12,000 تومــان

  • 1