حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتابت روایت

گروه مولفان | کیهان خانجانی| امیر احمدی آریان
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 213

14,000تومــان

شعارنویسی بر دیوار کاغذی

گروه مولفان | امیر احمدی آریان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 141

7,500تومــان

پیش روی

گروه مولفان | ای. ال دکتروف| امیر احمدی آریان
ناشر: زاوش
تعداد صفحات: 413

21,000تومــان

جایی برای پیرمردها نیست

گروه مولفان | کورمک مکارتی| امیر احمدی آریان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 288

22,000تومــان

لویی آلتوسر

گروه مولفان | امیر احمدی آریان
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 216

11,900تومــان

چرخ دنده ها

گروه مولفان | امیر احمدی آریان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 0

4,000 تومــان

نظریه عام مارکسیسم نزد گرامشی

گروه مولفان | لئوناردو پگی| امیر احمدی آریان
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 116

1,800 تومــان

ریپ فان وینکله

گروه مولفان | ماکس فریش| واشینگتن ایروینگ| امید مهرگان| امیر احمدی آریان
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 126

15,000 تومــان

آشنایی با جیمز جویس

گروه مولفان | پل استراترن| امیر احمدی آریان
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 88

2,200تومــان

زنانه نیست

گروه مولفان | پی. دی جیمز| امیر احمدی آریان
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 248

9,500 تومــان

آشنایی با بکت

گروه مولفان | پل استراترن| امیر احمدی آریان
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 96

2,200 تومــان

کتاب اوهام

گروه مولفان | پل اوستر| امیر احمدی آریان
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 340

22,000تومــان