حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دیالکتیک روشنگری

گروه مولفان | ماکس هورکهایمر| تئودور آدورنو| مراد فرهادپور| امید مهرگان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 353

26,000تومــان

وسایل بی هدف

گروه مولفان | جورجو آگامبن| امید مهرگان| صالح نجفی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 143

11,000 تومــان

درباره زبان و تاریخ

گروه مولفان | والتر بنیامین| مراد فرهادپور| امید مهرگان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 190

15,000تومــان

فرهنگ و ارزش

گروه مولفان | لودویگ ویتگنشتاین| گئورگ هنریک فون رایت| هیک کی نیمان| امید مهرگان
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 140

13,000 تومــان

زیبایی شناسی انتقادی

گروه مولفان | امید مهرگان| والتر بنیامین| هربرت مارکوزه| تئودور آدورنو
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 128

6,700تومــان

تنهایی دم مرگ

گروه مولفان | نوربرت الیاس| امید مهرگان| صالح نجفی
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 136

8,700تومــان

رمان تاریخی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| امید مهرگان
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 556

25,000 تومــان

گفت و گوهایی با گئورگ لوکاچ

گروه مولفان | ایشتوان میساروش| امید مهرگان
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 226

12,000تومــان

تزهای بلوم

گروه مولفان | جورج لوکاچ| پتر کریستیان لوتس| امید مهرگان
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 256

12,000تومــان

قانون و خشونت

گروه مولفان | مراد فرهادپور| امید مهرگان| صالح نجفی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 472

13,500 تومــان

قانون و خشونت

گروه مولفان | مراد فرهادپور| امید مهرگان| صالح نجفی| جورجو آگامبن
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 471

55,000 تومــان

ده تز در باب سیاست با دو پیوست

گروه مولفان | ژاک رانسیر| امید مهرگان
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 110

30,000 تومــان