حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت بحران

گروه مولفان | امید مهدیه
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 144

6,500 تومــان

فرهنگ سازمانی

گروه مولفان | امید مهدیه
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 88

5,500 تومــان

شرکت های دانش آفرین

گروه مولفان | ایکوجیرو نوناکا| امید مهدیه
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 64

4,500 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | ایان بروکس| امید مهدیه| قاسم انصاری رنانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 438

30,000 تومــان

زبان تخصصی مدیریت -جلد 2

گروه مولفان | امید مهدیه| مهرداد پرچ| سولماز محمودی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 172

9,000 تومــان

سازمان و مدیریت در تئوری و عمل

گروه مولفان | استوارت کلگ| مارتین کورنبرگر| تایرون پیتسیز| حسین رحمان سرشت| امید مهدیه
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 644

28,000 تومــان

تعارض سازمانی

گروه مولفان | امید مهدیه
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 80

3,500 تومــان

راهنمای عملی مدیریت دانش

گروه مولفان | سو برلید| کریس هارمن| عادل صلواتی| مهدی حسینی| امید مهدیه
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 156

7,500 تومــان

راهنمای عملی روش تحقیق

گروه مولفان | کاترین داوسون| زهره دهدشتی شاهرخ| امید مهدیه
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 182

6,600 تومــان

بازاریابی انبوه در سیاست

گروه مولفان | بروس آی نیومن| آرام طاعتی| امید مهدیه
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 240

8,600 تومــان

مدیریت استرس

گروه مولفان | امید مهدیه
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 144

2,900 تومــان

چگونه یک طرح تجاری عالی بنویسیم

گروه مولفان | ویلیام اندروز سلمان| امید مهدیه
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 66

1,900 تومــان