حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی

گروه مولفان | امید بزرگ حداد| داوود امینی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 184

19,000 تومــان

راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی برق و مکانیک -جلد 4

گروه مولفان | امید بزرگ حداد| داوود امینی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 104

11,000 تومــان

راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی -جلد 6

گروه مولفان | امید بزرگ حداد| داوود امینی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 100

11,000 تومــان

راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی -جلد 5

گروه مولفان | امید بزرگ حداد| داوود امینی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 144

15,000 تومــان

بهینه سازی سامانه های منابع آب

گروه مولفان | امید بزرگ حداد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 412

20,000 تومــان

مهندسی انرژی باد

گروه مولفان | پرامود جین| امید بزرگ حداد| هیلدا کشتکار| محمد رضا جلالی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 401

20,000تومــان

مهندسی و مدیریت سامانه های آبی

گروه مولفان | لاری دبلیو میز| یئو-کونگ تونگ| امید بزرگ حداد| یاسمن بلوری یزدلی| پریسا السادات آشفته
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 460

35,000 تومــان

راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان -جلد 1

گروه مولفان | امید بزرگ حداد
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 232

20,000 تومــان

  • 1