حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

عشق کار

گروه مولفان | پرویز درگی| عبدالرضا امیراحمدی| امیرحسین خرمشاهی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 120

10,000تومــان

اکسل کاربردی برای مدیران کار و کسب

گروه مولفان | بهرنگ بینش| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید| ایوانا تیلور| بیل جلن
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 171

15,000تومــان

مذاکرات بازرگانی بین المللی

گروه مولفان | راجر ای. اکستل| ابراهیم زارع پور| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 275

30,000تومــان

تغییر و تحول بر اساس آموزه های انیاگرام

گروه مولفان | جعفر واعظی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 248

18,000تومــان

گفت و گو با اساتید ایرانی بازاریابی در جهان

گروه مولفان | احمد آخوندی| پرویز درگی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 168

15,000تومــان

میزگردهای مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | پرویز درگی| محمدرضا حسن زاده جوانیان| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 183

15,000تومــان

مسیر موفقیت در فروش بیمه

گروه مولفان | تونی گوردون| حسام امامی| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 168

19,900تومــان

فروش به شرکتها و سازمانها

گروه مولفان | نیل رکم| بابک مروانی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 248

23,000تومــان

مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان

گروه مولفان | پرویز درگی| سعید محمدی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 144

15,000تومــان

قطب نمای مدیران توسعه بازار با نگرش بازار ایران

گروه مولفان | پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 323

35,000تومــان

فروشنده

گروه مولفان | مجید اجاقی| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 248

22,000تومــان

100 ایده ی برتر بازاریابی

گروه مولفان | جیم بلایذ| حسین وظیفه دوست| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: None

20,000تومــان