حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| فرشید نورعلیشاهی| الهه نحوی فرد| محمود نایبی ندوشن
ناشر: آذرباد
تعداد صفحات: 511

27,000تومــان

فیزیک مکانیک

گروه مولفان | الهه نحوی فرد
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 253

11,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| فرشید نورعلیشاهی| الهه نحوی فرد| محمود نایبی ندوشن
ناشر: آذرباد
تعداد صفحات: 424

25,000تومــان

مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| فرشید نورعلیشاهی| محمود نایبی ندوشن| الهه نحوی فرد
ناشر: آذرباد
تعداد صفحات: 576

16,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| فرشید نورعلیشاهی| الهه نحوی فرد| محمود نایبی ندوشن
ناشر: آذرباد
تعداد صفحات: 451

12,000 تومــان

  • 1