حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تحلیل و تشریح کامل مسائل مکانیک

گروه مولفان | الهه مطهری فر| حامد جباریها| قاسم جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 292

23,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسایل مکانیک تحلیلی

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 300

16,500 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک کوانتومی گاسیوروویچ

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر| استیون گاسیوروویچ
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 254

15,000تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل حرارت و ترمودینامیک

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر| فائزه جنابی اسکویی| مارک والدو زمانسکی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک نوین

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر| حامد جباریها
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 168

9,000تومــان

تحیل و تشریح مسائل مبانی فیزیک -جلد 1

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر| فائزه جنابی اسکویی| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 456

28,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر| فائزه جنابی اسکویی| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| جیرل واکر
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 380

27,000 تومــان

مکانیک کوانتومی مدرن

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر| حامد جباریها| جون جان ساکورائی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 234

20,000 تومــان

فرهنگ جامع فیزیک

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| الهه مطهری فر
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 771

50,000 تومــان

نسبیت چیست؟

گروه مولفان | لی یف داویدوویچ لانداو| یوری باریسویچ رومر| الهه مطهری فر| قاسم جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 80

8,000 تومــان

  • 1