حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ریشه های آلمانی

گروه مولفان | لئو اشتراوس| شروین مقیمی زنجانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 291

28,000تومــان

ضیافت افلاطون

گروه مولفان | لئو اشتراوس| ست بناردت| ایرج آذرفزا
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 452

27,000 تومــان

سقراط کسنوفون

گروه مولفان | لئو اشتراوس| یاشار جیرانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 523

26,000تومــان

مقدمه ای سیاسی بر فلسفه

گروه مولفان | لئو اشتراوس| یاشار جیرانی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 423

43,000 تومــان

گفتار سقراطی کسنوفون

گروه مولفان | لئو اشتراوس| گزنفون| یاشار جیرانی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 222

19,000 تومــان

شهر و انسان

گروه مولفان | لئو اشتراوس| رسول نمازی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 360

23,000 تومــان

حقوق طبیعی و تاریخ

گروه مولفان | لئو اشتراوس| باقر پرهام
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 416

25,000 تومــان

فلسفه سیاسی چیست؟

گروه مولفان | لئو اشتراوس| فرهنگ رجائی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 304

18,000 تومــان

روانشناسی استبداد

گروه مولفان | لئو اشتراوس| محمدحسین سروری
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 0

2,000 تومــان

  • 1