حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اقتصاد کلان چالش در دیدگاه های سنتی

گروه مولفان | ابراهیم گرجی| آمنه جعفری قدوسی| ویدا ورهرامی| لیلا نیاکان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 304

16,000 تومــان

سیری در تفکرات و اندیشه های اقتصادی

گروه مولفان | ابراهیم گرجی| ویدا ورهرامی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 314

17,000 تومــان

چالش در دیدگاه های نوین اقتصاد

گروه مولفان | ابراهیم گرجی| ویدا ورهرامی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 503

25,000 تومــان

اقتصاد کلان دینامیک

گروه مولفان | ابراهیم گرجی| آمنه جعفری قدوسی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 333

5,500 تومــان

اقتصاد دانایی محور

گروه مولفان | ابراهیم گرجی| معصومه علیپوریان
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 315

15,000 تومــان

اقتصاد کلان دینامیک

گروه مولفان | ابراهیم گرجی| شیما مدنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 344

3,300 تومــان

مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی

گروه مولفان | ابراهیم گرجی| سجاد برخورداری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 0

2,000 تومــان

سیر تحول در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان

گروه مولفان | ابراهیم گرجی| شیما مدنی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 480

4,500 تومــان

  • 1