حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | ریموند ا. نو| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 592

38,000 تومــان

مدیریت ریسک منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 280

17,000 تومــان

طبقه بندی مشاغل و حقوق و مزایا

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 798

64,000 تومــان

مدیریت ریسک منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 236

14,500 تومــان

  • 1