حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تخیل و بیان

گروه مولفان | ژرار ژنت| الله شکر اسداللهی تجرق
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 290

15,000تومــان

نقد تکوینی در هنر و ادبیات

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق| الله شکر اسداللهی تجرق
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

معناشناسی

گروه مولفان | الله شکر اسداللهی تجرق
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 154

3,800 تومــان

مارسل پروست و نشانه ها

گروه مولفان | ژیل دولوز| الله شکر اسداللهی تجرق| فرزان سجودی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 272

6,500 تومــان

  • 1