حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی

گروه مولفان | ابراهیم علی دوست
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 242

30,000 تومــان

قوانین و مقررات فوتبال

گروه مولفان | ابراهیم علی دوست
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 168

9,900 تومــان

قوانین و مقررات فوتسال

گروه مولفان | ابراهیم علی دوست
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 72

5,900 تومــان

مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی

گروه مولفان | مجید جلالی فراهانی| ابراهیم علی دوست
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 414

20,000 تومــان

بسکتبال

گروه مولفان | بیل کوچار| مایک کوچار| ابراهیم علی دوست| محمد رضا مرادی
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 272

19,500 تومــان

تغذیه و رهنمودهای تندرستی

گروه مولفان | برایان ج شارکی| ابراهیم علی دوست| مهدی صادقی
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 104

5,000 تومــان

مدیریت ریسک در فعالیت های ورزشی و تفریحی

گروه مولفان | جان اتو اسپنگلر| دانیل کانوتون| اندرو تی پیتمن| مرتضی دوستی| ابراهیم علی دوست| حمیدرضا گوهررستمی
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

نمایش عضلات شکم

گروه مولفان | جاناتان راس| ابراهیم علی دوست| جمال الدین شریعتی| مسعود زارع
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 256

15,000 تومــان

تمرینات کاربردی فوتبال

گروه مولفان | جوزف ا لاکس باچر| کیوان مرادیان| ابراهیم علی دوست
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 216

15,000 تومــان

متون تخصصی تربیت بدنی

گروه مولفان | ابراهیم علی دوست
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 204

19,900 تومــان

تناسب اندام شکم و پهلو

گروه مولفان | پل کالینز| ابراهیم علی دوست
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 160

8,500 تومــان

دوچرخه سواری

گروه مولفان | نیکول کوک| استیون جیمز| فاطمه الله یاری| زینب محمدخانی| طیبه کریمیان| ابراهیم علی دوست
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 152

12,900 تومــان