حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خلق مدل کسب و کار

گروه مولفان | الگزاندر اوستروالدر| ایو پینیو| غلامرضا توکلی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 300

34,500 تومــان

مدل کسب و کار شما

گروه مولفان | تیم کلارک| الگزاندر اوستروالدر| ایو پینیو| حسام الدین ساروقی| فیروزه کرمانشاه| مینا نجفیان
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 252

36,000 تومــان

خلق مدل کسب و کار

گروه مولفان | الگزاندر اوستروالدر| ایو پینیو| غلامرضا توکلی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 295

39,000تومــان

طراحی ارزش پیشنهادی

گروه مولفان | الگزاندر اوستروالدر| بابک وطن دوست
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: None

38,000 تومــان

  • 1