حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای کاربردی تدوین برنامه بازاریابی

گروه مولفان | الگزاندر چرنو| کامبیز حیدرزاده| نیما شجاعی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 246

28,000 تومــان

مدیریت استراتژیک بازاریابی

گروه مولفان | الگزاندر چرنو| فیلیپ کاتلر| کامبیز حیدرزاده| نیما شجاعی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 361

32,000تومــان

مدیریت استراتژیک بازاریابی

گروه مولفان | الگزاندر چرنو| فیلیپ کاتلر| الهام فریدچهر| احمد آخوندی| محسن جاوید موید| پرویز درگی
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 448

35,000تومــان

  • 1