حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

یک نوع مردن

گروه مولفان | ماریو مونته فورته تولدو| قاسم صنعوی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 323

28,000 تومــان

جنس دوم -جلد 2

گروه مولفان | سیمون دو بووار| قاسم صنعوی
ناشر: توس
تعداد صفحات: 728

20,000 تومــان

جنگجوی پیناژه

گروه مولفان | غلامرضا فرزانه نیا| قاسم صنعوی| ژوزه مائورو ده واسکونسلوس
ناشر: نخستین
تعداد صفحات: 150

10,000 تومــان

سگ خانواده باسکرویل

گروه مولفان | آرتور کانن دویل| قاسم صنعوی
ناشر: شمشاد
تعداد صفحات: 224

19,500 تومــان

مارینا

گروه مولفان | کارلوس روئیث ثافون| قاسم صنعوی
ناشر: نیماژ
تعداد صفحات: 252

20,000 تومــان

چهار سوار مکاشفه

گروه مولفان | ویسنته بلاسکو-ایبانز| قاسم صنعوی
ناشر: سرزمین اهورایی
تعداد صفحات: 364

30,000 تومــان

آخرین ضربه ی آرشه

گروه مولفان | آرتور کانن دویل| قاسم صنعوی| سیدخلیل حسینی| ساره حسینی عطار
ناشر: شمشاد
تعداد صفحات: 256

19,500 تومــان

باغ سنگی

گروه مولفان | نیکوس کازانتزاکیس| قاسم صنعوی| ساره حسینی عطار| سیدخلیل حسینی
ناشر: شمشاد
تعداد صفحات: 296

26,500 تومــان

خاطرات

گروه مولفان | سیمون دو بووار| قاسم صنعوی
ناشر: توس
تعداد صفحات: 724

36,000 تومــان

خاطرات

گروه مولفان | سیمون دو بووار| قاسم صنعوی
ناشر: توس
تعداد صفحات: 856

36,000 تومــان

شام زیر درختان بلوط

گروه مولفان | قاسم صنعوی| آندره موروا
ناشر: دوستان
تعداد صفحات: None

75,000 تومــان

مهرداد

گروه مولفان | ژان باتیست راسین| قاسم صنعوی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 312

25,000 تومــان