حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بودجه ریزی نوین در ایران

گروه مولفان | ابراهیم عباسی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 462

21,000 تومــان

بازارها و نهادهای مالی

گروه مولفان | ابراهیم عباسی| علی آدوسی
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 479

15,000 تومــان

روش هاو نظریه های انتشار سهام و قیمت بازار

گروه مولفان | ابراهیم عباسی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 501

10,000 تومــان

رویکردهای پیشرفته در بودجه ریزی دولت

گروه مولفان | ابراهیم عباسی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 486

14,000 تومــان

  • 1