حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گریز از هزار تو

گروه مولفان | جیمز دشنر| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 480

20,000 تومــان

مبانی شیمی تجزیه -جلد 1

گروه مولفان | داگلاس ا اسکوگ| محمد ربانی| فرزانه شمیرانی| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 384

37,000 تومــان

مهندسی نرم افزار

گروه مولفان | راجر اس پرسمن| عین الله جعفر نژاد قمی| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 716

42,000 تومــان

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | فرانسیس ا کری| ریچارد ج ساندبرگ| مجید هروی| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 215

15,000 تومــان

شیمی آلی پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | فرانسیس ا کری| ریچارد ج ساندبرگ| مجید هروی| خدیجه بختیاری| ابراهیم عامل محرابی| محمد حکیمی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 652

40,000 تومــان

شیمی آلی پیشرفته -جلد 2

گروه مولفان | فرانسیس ا کری| ریچارد ج ساندبرگ| مجید هروی| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 454

36,500 تومــان

شیمی هتروسیکلی -جلد 1

گروه مولفان | جان آرتور جول| کیت میلز| مجید هروی| هوشنگ واحدی| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 440

26,500 تومــان

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | فرانسیس ا کری| ریچارد ج ساندبرگ| مجید هروی| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 207

12,000 تومــان

شیمی آلی پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | فرانسیس ا کری| ریچارد ج ساندبرگ| مجید هروی| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 752

75,000 تومــان

گزیدگی

گروه مولفان | کارل هیاسن| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 344

17,000 تومــان

تشریح کامل مسایل شیمی آلی پیشرفته -جلد 2

گروه مولفان | فرانسیس ا کری| ریچارد ج ساندبرگ| مجید هروی| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 116

5,000 تومــان

مهندسی نرم افزار -جلد 2

گروه مولفان | راجر اس پرسمن| عین الله جعفر نژاد قمی| ابراهیم عامل محرابی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 216

20,000 تومــان