حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کبود پررنگ

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: جمهوری
تعداد صفحات: 110

10,000تومــان

دسته چهار گروهان یک

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 70

5,000تومــان

آشنایی باحیوانات اهلی

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

آشنایی با حیوانات صحرا

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

آشنایی با ماهیان خوراکی

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

2,000 تومــان

آشنایی با ماهیان دریا

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

طراحی اوراکل با استفاده از مدل سازی شیئی UML

گروه مولفان | پل دورسی| جوزف هودیکا| شهین شاه احمدی| محمد قاسمی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 513

4,000 تومــان

  • 1