حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کلاس درس ePLAN P8

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: کانون نشر علوم
تعداد صفحات: 400

23,000 تومــان

کبود پررنگ

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: جمهوری
تعداد صفحات: 110

10,000 تومــان

دسته چهار گروهان یک

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 70

5,000 تومــان

آشنایی باحشرات

گروه مولفان | مصطفی علی آبادیان| محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

آشنایی با میوه ها و سبزیجات -جلد 1

گروه مولفان | محمد قاسمی| مصطفی علی آبادیان
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

آشنایی باپرندگان

گروه مولفان | حسین بیگدلی| محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

آشنایی باحیوانات اهلی

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

آشنایی با حیوانات صحرا

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

آشنایی با ماهیان خوراکی

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

2,000 تومــان

آشنایی با ماهیان دریا

گروه مولفان | محمد قاسمی
ناشر: پیک فدک
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

طراحی اوراکل با استفاده از مدل سازی شیئی UML

گروه مولفان | پل دورسی| جوزف هودیکا| شهین شاه احمدی| محمد قاسمی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 513

4,000 تومــان

  • 1