حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فیزیولوژی ورزش

گروه مولفان | برایان ج شارکی| فرهاد رحمانی نیا
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 220

19,900تومــان

پیشگیری و درمان چاقی

گروه مولفان | فرهاد رحمانی نیا| زهرا حجتی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 174

15,000تومــان

مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی

گروه مولفان | فرهاد رحمانی نیا
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 320

19,900 تومــان

راهنمای کاربردی مکمل های ورزشی

گروه مولفان | کیمبرلی مولر| جاش هینگست| فرهاد رحمانی نیا| مهدی قلی زاده
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 312

19,900 تومــان

راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

گروه مولفان | جین ام. آدامز| فرهاد رحمانی نیا
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 536

29,200 تومــان

فیزیولوژی انسان

گروه مولفان | فرهاد رحمانی نیا
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 184

12,900 تومــان

مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی

گروه مولفان | گری موران| جورج مک گلین| فرهاد رحمانی نیا
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 196

4,500 تومــان

حقایقی درباره آمادگی

گروه مولفان | دان فرانکس| ادوارد هاولی| فرهاد رحمانی نیا| حمید رجبی
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 288

5,000 تومــان

تغذیه ورزشی برای کودکان، نوجوانان و جوانان

گروه مولفان | آن سلکوویتس لیت| فرهاد رحمانی نیا
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 192

9,900 تومــان

چاقی و کنترل وزن

گروه مولفان | فرهاد رحمانی نیا| زهرا حجتی
ناشر: وارسته
تعداد صفحات: 176

3,100 تومــان

فیزیولوژی ورزش

گروه مولفان | تیودور هیل| فرهاد رحمانی نیا| محمد عزیزی| محسن ابراهیمی
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 426

7,000 تومــان

فیزیولوژی ورزش برای مربیان

گروه مولفان | برایان ج شارکی| استیون ای گسکیل| فرهاد رحمانی نیا| مریم بخشی| مریم ملایی
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 400

25,000 تومــان