حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحقیق در عملیات

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| علی یونسیان
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 615

26,000 تومــان

الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| مصطفی زندیه| علیرضا محمد رحیمی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 208

9,500تومــان

مدیریت بهره وری و کیفیت

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| حسین شادفر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 600

20,000 تومــان

تئوری احتمالات و آمار کاربردی

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| بابک حاجی محمدرضا تبریزی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 615

28,000تومــان

مدیریت تولید و عملیات

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| یاسر سبحانی فرد
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 664

24,000 تومــان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| محمد فاریابی باسمنج
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 608

30,000تومــان

تحقیق در عملیات

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| علی یونسیان
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 0

42,000 تومــان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1و2

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| محمد فاریابی باسمنج
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 544

11,000 تومــان

تولید ناب با رویکرد نقشه راه و پنج عنصر

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| محمد باقرزاده
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 108

5,000 تومــان

سرمایه فکری

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| علی حاجی باباعلی| ایمان رجبی فرد
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 208

9,500 تومــان

رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرآیندهای کسب و کار

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| علیرضا محمد رحیمی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 660

9,500 تومــان

رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته با رویکرد خلق ارزش

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| علیرضا محمد رحیمی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 508

8,000 تومــان