حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

یادگیری انسان، رویکردی کل گرا

گروه مولفان | پیتر جارویس| استلا پارکر| اکبر رهنما
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 328

14,200 تومــان

بهداشت روانی در مدارس

گروه مولفان | مری اتکینسون| گری هورن بای| اکبر رهنما| محمد فریدی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 336

14,000 تومــان

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

گروه مولفان | اکبر رهنما
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 160

7,000 تومــان

هنر و تعلیم و تربیت

گروه مولفان | سید صاحب موسوی| اکبر رهنما| محسن فرمهینی فراهانی
ناشر: دارینوش
تعداد صفحات: 240

7,000 تومــان

درآمدی به مدیریت آموزشگاهی

گروه مولفان | آن گلد| جنیفر مری اونز| اکبر رهنما| لطفعلی جباری
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 168

9,000 تومــان

روان شناسی شناختی

گروه مولفان | مایکل دبلیو آیزنک| مارک تی کین| اکبر رهنما| محمد رضا فریدی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 728

25,000 تومــان

درآمدی بر تربیت اخلاقی

گروه مولفان | اکبر رهنما
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 80

1,500 تومــان

نقد تطبیقی تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و خواجه نصیرالدین طوسی

گروه مولفان | اکبر رهنما
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 160

3,000 تومــان

  • 1