حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خواندن و ترجمه متون اسلامی (از منابع مختلف)

گروه مولفان | افضل وثوقی| محمود جوان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000تومــان

در باب هنر تئاتر

گروه مولفان | ادوارد گوردون کریگ| افضل وثوقی| ابو بوسا لوئیس| قطب الدین صادقی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 276

16,000 تومــان

خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی فرانسه

گروه مولفان | افضل وثوقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

آتش عشق

گروه مولفان | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی| محمود نامجو| محمدباقر یاحقی| افضل وثوقی
ناشر: کلهر
تعداد صفحات: 176

45,000 تومــان

تاریخ ادبیات فرانسه

گروه مولفان | پیر برونل| افضل وثوقی| ابراهیم شکورزاده| ضیاءالدین دهشیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000تومــان

تاریخ ادبیات فرانسه

گروه مولفان | پیر برونل| افضل وثوقی| ابراهیم شکورزاده| ضیاءالدین دهشیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,500تومــان

سرگذشت قرن بیستم

گروه مولفان | روژه گارودی| افضل وثوقی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 325

12,500 تومــان

تاریخ ادبیات فرانسه

گروه مولفان | پیر برونل| افضل وثوقی| ابراهیم شکورزاده| ضیاءالدین دهشیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,100 تومــان

دیوان حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| قاسم غنی| محمد موسوی کاظمی قزوینی| بهاءالدین خرمشاهی| رسول مرادی| مرضیه عرفانی| افضل وثوقی
ناشر: کلهر
تعداد صفحات: 792

135,000 تومــان

رقص زندگی

گروه مولفان | روژه گارودی| افضل وثوقی
ناشر: چراغ دیده
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان

تاریخ ادبیات فرانسه

گروه مولفان | پیر برونل| افضل وثوقی| ابراهیم شکورزاده| ضیاءالدین دهشیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

3,450 تومــان

تاریخ ادبیات فرانسه

گروه مولفان | پیر برونل| افضل وثوقی| ابراهیم شکورزاده| ضیاءالدین دهشیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

1,900 تومــان