حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رقص زندگی

گروه مولفان | روژه گارودی| افضل وثوقی
ناشر: چراغ دیده
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان

تئاتر و اضطراب بشر

گروه مولفان | پیر امه توشار| افضل وثوقی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 276

19,000 تومــان

‭Un prophete passa par chez nous‭

گروه مولفان | عرفان نظرآهاری| افضل وثوقی| عطیه مرکزی
ناشر: صابرین
تعداد صفحات: 60

8,000 تومــان

دیوان حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| قاسم غنی| محمد موسوی کاظمی قزوینی| بهاءالدین خرمشاهی| رسول مرادی| مرضیه عرفانی| افضل وثوقی
ناشر: کلهر
تعداد صفحات: 792

135,000 تومــان

سرگذشت قرن بیستم

گروه مولفان | روژه گارودی| افضل وثوقی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 325

12,500 تومــان

  • 1