حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه های آماری

گروه مولفان | افشین سلطانی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 182

7,000 تومــان

علوم و تکنولوژی بذر

گروه مولفان | لارنس کوپلند| پیتر مک دونالد| فرشید اکرم قادری| بهنام کامکار| افشین سلطانی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 512

16,000 تومــان

کنترل و گواهی بذر

گروه مولفان | فرشید قادری فر| افشین سلطانی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 200

6,500 تومــان

مدل سازی ریاضی در گیاهان زراعی

گروه مولفان | افشین سلطانی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 176

2,800 تومــان

مدل سازی گیاهان زراعی

گروه مولفان | افشین سلطانی| بنیامین ترابی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 232

3,900 تومــان

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی

گروه مولفان | عبدالمجید رضائی| افشین سلطانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 294

10,500 تومــان

  • 1